HONEYDENT มีขั้นตอนการผลิตที่ดี สะอาด มีมาตรฐาน GMP

HONEYDENT มีขั้นตอนการผลิตที่ดี สะอาด มีมาตรฐาน GMP ทำให้มั่นใจได้ว่าตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตไปจนถึงการบรรจุ การเก็บรักษาจะได้มาตรฐานเหมือนกันทุกๆหลอด